Geen competitiedarten dit seizoen

Helaas hebben zowel de DBMN en ook de ADO besloten om dit seizoen helemaal geen competitie te gaan beginnen. In oktober was er nog de hoop dat er in januari weer een pijltje zou kunnen worden gegooid voor de competitie, maar helaas heeft COVID-19 roet in het eten gegooid.

Er zouden dit seizoen maar liefst 4 teams voor de DBMN en 2 teams voor de ADO gaan gooien. Nog nooit zijn er meer dan 3 teams in Renswoude uitgekomen voor de DBMN. Dit geeft wel aan dat de DVR een florerende vereniging is

Volgend seizoen hopen we in ieder geval weer evenveel teams te kunnen inschrijven. Er zal contact worden opgenomen met de teamcaptains cq. comeptitiespelende leden over de afhandeling van de contributie.

See ya @ the oche